Om Glæde & Børn

Min filosofi er, at det er de tolkninger og dermed tanker, vi som børn tillægger hændelser i vores liv, som er afgørende for, om vi er overvejende glade og tilfredse eller det modsatte, og om vi har det godt med os selv, om vi tror på os selv, om vi møder udfordringer med et positivt sind og en positiv indstilling til vores egen formåen. Det er derfor skelsættende allerede som barn at lære sig nogle positive tanke-mønstre, der på alle måder kan styrke udviklingen af selvværd og lysten og modet til at lære.

I erkendelsen af, at det er os selv og kun os selv, der vælger vores tanker, er det muligt at arbejde bevidst med at tilegne sig nogle positive tankemønstre, der vil tjene os hver især positivt og skabe glæde i vores liv. Det handler om at lære nogle nye tanke-vaner, og dertil har jeg udviklet dels et undervisningsmateriale til skoler og institutioner samt lavet nogle kurser og workshops til lærer og pædagoger og andre professionelle, der arbejder med børn. Til forældrene har jeg udviklet et  foredrag/forældreaftener, en workshop samt et konkret forældre/barn materiale.