Kurser og foredrag

Overskriften for mine foredrag og kurser er Børns trivsel og selvværd. De handler om, hvordan vi forældre og professionelle helt konkret kan blive klogere på vores børn og deres styrker, samt hvordan vi positiv kan bidrage til at øge vores børns trivsel, optimisme og selvværd. Nogle meget vigtige forudsætninger for bl.a. optimal læring.

Mine foredrag og kurser formidler viden såvel som helt konkrete metoder og værktøjer til forældre og professionelle, der arbejder med børn, til hvordan trivselsarbejdet og styrkearbejdet kan implementeres i hverdagen.

Udgangspunktet for mit arbejde er forskningsbaseret viden - især inden for den positive psykologi. 

Jeg er uddannet cand.pæd.pæd.psyk. fra Århus Universitet, og har selv forestået et følgeforskningsprojekt med tilknytning til Frans Ørsted Andersen, forsker ved Center for Grundskoleforskning. I dette projekt arbejdede syv skoleklasser med et bogligt materiale, som jeg er forfatter til, og effekten af arbejdet blev målt både gennem kvalitative såvel som kvantitative forskningsmetoder. Effekten af arbejdet var yderst positiv, mærkbar og målbar. Det er bl.a disse erfaringer, som jeg gerne vil give videre til forældre og professionelle, der arbejder med børn.

Jeg formidler denne tilgang i disse former:

  • Forældreforedrag på aftenskoler, biblioteker, folkeuniversiteter o.lign..
  • Workshops for forældre og professionelle, der arbejder med børn og unge
  • Efteruddannelse til pædagogisk personale

Oversigt