Idéer og værktøjer til inklusionsopgaven

Oplever du at inklusionsopgaven er en udfordring? Mangler du konkrete værktøjer til at skabe øget selvværd og trivsel blandt dine elever?

Savner du konkrete materialer til at opfylde Folkeskolereformens krav om et ressourcebaseret syn i undervisningen? Materialer, der er evidensbaserede og har rod i forskningsdokumenterede metoder?

Et nyt materiale sætter fokus på elevernes styrker, som bunder i den positive psykologi. Forskning har vist, at der findes 24 karakterstyrker, og dem kan du se på styrkekortene ovenfor. Styrkerne er universelle, dvs. vi besidder dem alle på tværs af religion, sprog og kultur.

Men nogle af styrkerne er mere fremtrædende hos os end andre Dem kalder vi topstyrker, og dem skal vi finde ind til! Når vi får vores topstyrker i spil, så viser forskning, at vi trives, og når eleverne trives, lærer de bedst.

Arbejdet med styrkerne kan være en del af den understøttende undervisning og skal sikre at:

  • eleverne trives og får større motivation og lyst til at lære
  • eleverne opbygger en positiv selvopfattelse og et højere selvværd og bliver opmærksomme på, hvordan de kan bruge deres topstyrker i skolearbejdet
  • eleverne får en bedre forståelse for klassekammeraternes forskelligheder igennem styrkerne – forståelsen skaber inklusion og tolerance, og fra mobbeforskningen ved vi, at tolerance er nøglen til mobbefrie klasser

Men det er ikke det hele ...

Som lærerteam og i samarbejde med pædagogerne får I et fælles sprog til se og tale om eleverne i et ressourceorienteret perspektiv, som bl.a. kan bruges i elev- og uddannelsesplaner. Samtidig får du mulighed for at finde ind til dine egne topstyrker, og I kan afdække styrkerne i jeres team. Dette skaber et stærkere lærerteam og en øget arbejdsglæde, fordi I kender hinandens styrker og ved, hvad der virker for jer.

Kom hurtigt i gang

Lyder styrkearbejdet som noget for dig? Og vil du hurtigt i gang med at skabe resultater for dine elever? 

Vi tilbyder et gratis webinar (en seminar på nettet), hvor du kan høre meget mere om den forskning, der ligger bag arbejdet med styrkerne, og hvordan du kommer i gang. Webinaret er helt uforpligtende og varer 1 time. Alt hvad du skal bruge er en computer.