Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet publicerer rapport om indsatser for mental sundhed

En ny systematisk gennemgang af indsatser, der skal fremme trivslen hos børn, viser, at der er en række fællestræk på tværs af de indsatser, der har vist god effekt. Et af dem er, at skoleindsatser har en effekt på børn og unges trivsel, hvis de omfatter hele skolens liv. 

Rapporten er udarbejdet af Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet med finansiel støtte fra Sundhedsstyrelsen.

"Vi har i flere nationale undersøgelser set, at trivslen  hos børn og unge er nedadgående. De mistrives altså i et større omfang, end de tidligere har gjort. Det er bekymrende, og derfor er rapporten vigtig for alle os, der arbejder med børn og unge, fordi den indeholder viden om indsatser, der kan fremme trivslen hos dem.", siger fuldmægtig Mille Kathrine Pedersen i Sundhedsstyrelsen. 

Rapporten peger på, at følgende elementer skal være til stede i indsatserne for at fremme børns trivsel: 

  • Der skal sættes ind tidligt for at få det bedste resultat
  • Der skal bruges indsatser, som er teoretisk forankrede, men det er mindre afgørende, hvilket teoretisk grundlag, der er tale om. 
  • Skoleindsatser har en effekt på børn og unges trivsel, hvis de omfatter hele skolens liv. 
  • Generelle indsatser bør kombineres med indsatser til børn og unge, som har brug for mere støtte
  • Man skal evaluere systematisk på indsatserne

"Trivsel er ikke en fast størrelse, noget man blot har eller ikke har. Det er muligt at fremme og svække trivslen for børn og unge gennem de rammer, vi sætter for dem. Derfor er det så vigtigt at tilbyde børn og unge nogle rammer, der kan sikre, at de trives. Rapporten peger på en række forhold, der har betydning, når man skal arbejde med trivslen hos børn og unge i grundskolen", siger Mille Kathrine Pedersen. 

Indsatser, der fremmer mental sundhed