Forældrearrangement i Daginstitutionen

foredrag_9.png

Forældrene er en kæmpe ressource for daginstitutionen - så lad os sammen blive klogere på, hvordan vi kan bruge positiv psykologi i børnehøjde i praksis derhjemme og i institutionen. Åbn døren for jeres forældre og invitér dem til en spændende aften, der sætter fokus på, hvordan vi kan øge vores børns trivsel, selvværd, positivitet og optimisme.

Alderen  0-6 år er en tid, hvor barnet udvikler sin forståelse af verden, lærer at sætte sprog på tanker og handlinger og udvikler de første tankemønstre. Vi voksne omkring barnet er vigtige rollemodeller for barnets udvikling. Med dette foredrag får både forældre og pædagoger indsigt i, hvordan vi med enkelte øvelser kan være gode rollemodeller, der lærer vores børn optimisme og positivitet, der ruster dem til gode og lykkelige liv.

Med udgagnspunkt i den Positive Psykologi og forskning ved vi, at Glade og Optimistiske Børn:

  • lærer bedst.
  • har tillid til verden og til egne muligheder i verden.
  • har en positiv selvoplevelse og derfor præsterer de bedre akademisk.
  • tænker mere kreativt.
  • er mere fleksible i problemløsning.
  • er bedre til at se ting i et større perspektiv.
  • er bedre til at håndtere modgang, afvisninger og stress.

Jeg tilbyder at komme i jeres institution og holde foredraget "Positiv Psykologi i børnehøjde" for jeres forældre og pædagoger. Foredraget handler om positiv psykologi i teori og i praksis. Alle får en aften med viden og indsigt og med konkrete øvelser, som er lige til at gå til.

Varighed: 2 timer inkl. pause

Pris: 7.800 ekskl. moms og transportomkostninger (Statens takster+udgifter til færge og bro). Kurset gennemføres ved 10 tilmeldte.